Herkkis-chat erityisherkille ihmisille

By Ylläpitäjä 2 • 12.06.2019

Suomen Erityisherkät ry aloittaa kesäkuussa Herkkis-chatin Tukinetissä. Chat on tarkoitettu erityisherkkien ihmisten kokemusten jakamiseen. Erityisherkkyys on temperamenttipiirre, joka vaikuttaa elämän kaikilla osa-alueilla. Erityisherkät ovat taipuvaisia ylikuormittumiseen, mutta parhaimmillaan herkkyys on suuri voimavara. Erityisherkkä kokee tunteet vahvasti, prosessoi tietoa syvällisesti ja havainnoi ympäristöä tarkasti. Chatissa erityisherkät pääsevät keskustelamaan kokemuksistaan vertaistukihenkilöiden kanssa.

Ensimmäinen Herkkis-chat järjestetään torstaina 13.6. klo 17-19. Tällöin keskustellaan erityisherkkyyden kokemuksista. Jatkossa jokaisella chatilla on oma teemansa. Chatin vertaistukihenkilöt ottavat vastaan toiveita tulevien chattien teemoista. Chattiin pääset mukaan tästä https://tukinet.net/live-discussions/kokemuksia-erityisherkkyydesta/.

Herkkis-chat on osa Suomen Erityisherkät ry:n Voimaryhmät-hanketta. Hankkeen tavoitteena on lisätä erityisherkkien hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja kääntää erityisherkkyys voimavaraksi. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.