Tietosuojaehdot

Tukinetissä otamme tietosuoja-asiat vakavasti. Pidämme äärimmäisen hyvää huolta kaikesta tiedosta, mitä Tukinetin käyttäjistä keräämme tai saamme.  Käyttäessään Tukinettiä käyttäjä hyväksyy tässä tietosuojaselosteessa kuvatut tiedonkeruun sekä -käsittelyn keinot.

Jotta Tukinetin tarjoamien palveluiden käyttäminen on mahdollista, on meidän kerättävä käyttäjistä tietoja (mm. kirjautumista varten). Tietojen keräämisen laillisuus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/679, joka on annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95746/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) kuudennen artiklan toiseen pykälään: käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

 

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii:

MIELI Suomen Mielenterveys ry / Tukinet
Maistraatinportti 4 A
00240 Helsinki
Y-tunnus: 0202225-4

Tarvittaessa voit kysyä lisää tietojen käsittelystä ja tietosuojasta ylläpidostamme: yllapito@tukinet.net

 

Mitä tietoja Tukinet kerää ja säilyttää?

1. Käyttäjän itsensä antamat tiedot

 • Tunnistautumistiedot: IP-osoite näkyy kanssasi keskustelevalle chatin päivystäjälle, mutta emme näe sen perusteella tietojasi tai yhteystietojasi. IP-osoitteita ei kerätä talteen, vaan myös ne poistetaan palvelimeltamme kuukausittain.
 • Yhteystiedot: sähköpostiosoite (mikäli haluat antaa sen sähköposti-ilmoituksia ja/tai salasanan palauttamista varten. Emme kontaktoi sinua muuten sähköpostin kautta).
 • Työntekijöilta ja vapaaehtoisilta kerätään myös etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja rooli.

2. Käyttäjän erillisellä suostumuksella annetut personoivat tiedot, kuten asiakaskyselyvastaukset ja -palaute, ikäluokka, sukupuoli

 • Palveluiden käytöstä havaitut tiedot
 • Viestihistoria (chatit, tukisuhteiden viestit, ryhmien viestit)
 • Palaute palvelusta
 • Päätelaitteen tunnistetiedot

3. Analytiikalla päätellyt tiedot

 • Tilastotiedot verkkopalvelun käytöstä (ei käyttäjäkohtaisesti)

Pääsääntöisesti tietojen lähde on verkkosivujen käyttäjä/asiakas itse. Voit nähdä omistamasi tiedot asiakastilin kautta sekä halutessasi sinulla on mahdollisuus hävittää itseesi liittyvät tiedot ja kirjoittamasi tekstit.

 

Kuka voi käsitellä tietojani?

Tukinetin järjestelmiin on pääsy vain Tukinetin ja siellä toimivien järjestöjen työntekijöillä ja vapaaehtoisilla toimijoilla, sekä järjestelmää ylläpitävällä teknisellä taholla, jotka ovat koulutettu käyttämään tietoja asianmukaisesti. Kaikkia tietoja käsitellään ehdottomalla luottamuksella.

 

Mihin tietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakkuuksien ylläpitoon
 • Asiakaskokemuksen ja -palvelun toimivuuden varmistamiseen
 • Tilastointiin ja toiminnan johtamiseen
 • Estämään väärinkäytökset
 • Paremman ja henkilökohtaisemman palvelun tuottamiseen
 • Asiakaspalautteen kohdentumiseen
 • Sähköposti-ilmoituksiin

 

Ovatko tietoni turvassa?

Tukinetin asiakastietoja pidetään suojattujen palvelinsalien tietokannoissa, joihin pääsy on rajoitettu. Laitesalit sijaitsevat Suomessa ja täyttävät Viestintäviraston määrittelemät teletilojen turvallisuutta koskevat vaatimukset (Viestintävirasto 54 A/2012M:n määritys “Tärkeä tila”). Palvelinsaleissa on murtosuojaus ja ympärivuorokautinen kulunvalvonta sekä itse laitteet on sijoitettu lukittuihin laitekaappeihin, joihin pääsy on rajoitettu ja valvottu.

Palvelinohjelmistot, käyttöjärjestelmät sekä itse verkkopalvelu pidetään päivitettynä uusimpaan versioonsa säännöllisesti tietoturvariskien välttämiseksi. Verkkopalvelun tiedostot skannataan tietoturvariskien ja erilaisten hyökkäysten varalta sekä varmuuskopioidaan päivittäin.

Suurin tietoturvariski asiakastietojesi suhteen onkin asiakastilisi salasana. Älä luovuta salasanaasi ulkopuolisille ja pyri käyttämään mahdollisimman vahvaa salasanaa.

Tukinet noudattaa asiakastietojen käsittelyssä hyviä tietosuojakäytäntöjä ja pääsyä tietoihin valvotaan. 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä.

 

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Säilytämme tietoja viisi (5) vuotta, jotta pystymme toteuttamaan tässä selosteessa mainitut käyttötarkoitukset. Epäaktiiviseksi toteamamme asiakastilin ja sen mukana kaikki kirjoittamasi tekstit poistamme viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua aktiivisuuden päättymisestä.

 

Onko minulla oikeuksia?

Oikaisupyynnöt tai muut asiakastietoihisi liittyvät pyynnöt tai kysymykset voit lähettää ylläpitoomme yllapito@tukinet.net. Mikäli huomaat käsittelyssämme tai toiminnassamme puutteita, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle. Kerrothan asiasta myös meille, jotta voimme korjata virheemme.

 

Mistä näen, mitä tietoa olen itsestäni antanut?

Oma Tukinet sivulta näet omaan profiiliisi liittyvät tiedot sekä kaikki eri palveluihin kirjoittamasi tekstit.

 

Miten voin vaikuttaa tietoihini tai tulla unohdetuksi?

Oma Tukinetissä voit itse määrittää, korjata tai poistaa itsestäsi luovuttamia tietoja. Samoin pystyt päättämään, haluatko ottaa vastaan sähköpostimuistutuksia.

 

Päätyykö tietojani kolmansille osapuolille?

Tukinet ei lähtökohtaisesti luovuta tietojasi kolmansille osapuolille.

Keskustelussa voi joskus tulla esille, että tarvitset muutakin kuin keskusteluun pohjautuvaa tukea. Tukinetin työntekijät / vapaaehtoiset voivat silloin ohjata sinua oikeisiin palveluihin tai voitte yhdessä päivystäjän kanssa pohtia ratkaisua tilanteeseesi. Mikäli kyseessä on akuutti hätätilanne, lastensuojelullinen huoli tai rikos, tulee meidän olla keskustelutietojen pohjalta olla yhteydessä hätäkeskukseen, lastensuojeluviranomaisiin tai poliisiin. Mikäli poliisi pyytää, välitämme heille IP osoitteesi varmistaaksemme, että sinä saat apua. Pyrimme tällaisissakin tilanteissa avoimuuteen ja toimimaan kanssasi yhteistyössä.

Myös hätätilanteiden jälkeen olet tietysti tervetullut chattiin ja juttelemaan kanssamme.

Sinun paras on meille tärkeintä – välitämme sinusta ja hyvinvoinnistasi.

 

Evästeet ja muu seuranta Tukinetin sivuilla

Tukinetin nettisivut hyödyntävät evästeitä sekä vastaavia selainteknisiä toimintoja, kuten selaimen muistia. Evästeet ovat nettisivujen luomia pieniä tiedostoja, joiden avulla pystymme keräämään  käyttäjistä analytiikkaa ja tarjoamaan paremmin toimivan verkkosivun. Evästeitä käytetään mm. käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröityneen asiakkaan kirjautumiseen. Oletusarvoisesti selaimesi evästeet säilyvät yhden kuukauden, ellet poista niitä erikseen. Evästeiden poistaminen onnistuu selaimesi asetuksista. Muista kuitenkin, että selaimeesi latautuu uudet evästeet, kun vierailet sivuillamme taas. Evästeiden ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista Tukinetin käyttämiseksi.

 

Tukinetin oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta

Pyrimme kehittämään palveluitamme jatkuvasti ja tarjoamaan paremman kokemuksen käyttäjillemme. Tämän myötä joitakin palveluita ja toiminnallisuuksia saattaa tulla lisää tai ne voivat muuttua, jolloin päivitämme tätä selostetta tarpeen mukaan. Lainsäädännön muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tämän selosteen osia.

Merkittävistä muutoksista ilmoitamme asiakkaillemme erikseen.

 

Jäikö jokin askarruttamaan?

Voit ottaa yhteyttä ylläpitoomme yllapito@tukinet.net