Herkkis-chat

3 viikkoa sitten

Ryhmässä keskustellaan erityisherkän elämään liittyvistä iloista ja haasteista. Keskustelun teemat voivat liittyä erityisherkkyyteen työelämässä, perhe- ja muissa ihmissuhteissa sekä arjessa jaksamiseen ja voimaantumisen keinoihin.

Sopii Aikuiset, Nuoret, Seniorit

Ryhmächatit
31.12.2019 asti

Herkkis-chat ryhmächatteja

Kaikki ryhmächatit

Tyhjennä haku
Tulokset: 4
  • Tulevat

Erityisherkkänä työelämässä

Alkaa 22.08.2019 klo 17:00 ja loppuu klo 19:00.

Kiire ja stressi vaivaavat monia töissä ja kuormittavat etenkin erityisherkkää. Mitkä ovat erityisherkän vahvuuksia työelämässä? Miten hyödyntää herkkiä piirteitä työnhaussa? Tule jakamaan kokemuksiasi ja kohtaamaan vertaisia.

  • Tulevat

Erityisherkkä ja parisuhde

Alkaa 05.09.2019 klo 17:00 ja loppuu klo 19:00.

Kun erilaiset temperamentit kohtaavat parisuhteessa, saattaa syntyä väärinymmärryksiä. Toisaalta myös kahden erityisherkän parisuhteessa voi riittää haasteita – mitä jos toinen onkin elämyshakuinen ja toinen omaan rauhaan vetäytyvä? Tai miten erityisherkkä voi ylipäätään löytää sopivan kumppanin? Muun muassa näitä aiheita on mahdollisuus pohtia tänään Herkkis-Chatissa.

  • Tulevat

Erityisherkkä lapsi

Alkaa 19.09.2019 klo 17:00 ja loppuu klo 19:00.

Erityisherkkä lapsi aistii ja havainnoi ympäristöään ja omaa sisäistä maailmaansa tarkasti. Hän reagoi ärsykkeisiin voimakkaasti, mutta se ei välttämättä näy ulospäin. Erityisherkkää lasta ei tarvitse suojella, mutta lapsen kokemukset on tärkeää ottaa todesta ja kuunnella häntä. Mitä kaikkea erityisherkän lapsen vanhemman on hyvä ottaa huomioon? Tätä aihetta ovat tervetulleita pohtimaan…

  • Tulevat

Ikä ja erityisherkkyys

Alkaa 03.10.2019 klo 17:00 ja loppuu klo 19:00.

Ihminen muuttuu läpi elämän, joten erityisherkkyyskin voi ilmetä eri tavalla elämänkaaren eri vaiheissa. Siinä missä nuoruudessa saattaa korostua elämyshakuisuus, voi vanhempana tuntea aistiensa herkistyneen – tai juuri toisin päin. Miten sinä koet erityisherkkyyden juuri nyt omassa iässäsi? Miten oma suhtautumisesi herkkyyteesi on muuttunut vuosien tai jopa vuosikymmenten saatossa? Tervetuloa keskustelemaan…