Virtuaalimateriaalit

Virtuaalimateriaalit

Käyttäjä Masi_Miessakit aloittanut aikaan 16.09.2020 klo 08:35 kohteessa MASI-forum – isien keskustelupalsta
Käyttäjä Masi_Miessakit (Työntekijä) (Miessakit ry) kirjoittanut 16.09.2020 klo 08:35

Tässä ketjussa koottuna Miessakkien netissä olevaa materiaalia. Saa täydentää, kun huomaa jonkun uupuvan joukosta.

Facebook-sivujen videot (Toimintamuotojen selitysvideot ainakin kannattaa katsoa.)

https://www.facebook.com/Miessakit/videos

Youtube-kanava 
https://www.youtube.com/user/Miessakitry/videos

MASI-kurssi 
https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/masi-kurssi-miehille-masennusoireisiin-tai-niiden-kohtaamiseen-perheessa-miessakit-ry-masi-hanke/

Isä-kurssi 1
https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/isakurssi-1-miessakit-ry/

Isätyökirja

https://www.xn--isnnkinen-w2ac1t.fi/isatyokirja/

 

Isätietoa-opas

Isätietoa

 

Lyömätön Linja verkkokurssi

https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/lahisuhdevakivaltakurssi-miessakit-ry/

 

 

 

Käyttäjä Masi_Miessakit (Työntekijä) (Miessakit ry) kirjoittanut 05.10.2020 klo 08:30

Uusin jäsenlehti Urho sisältää myös isätyön teemoja:
https://www.miessakit.fi/2020/09/18/pohdintoja-isatyosta-masi-hankkeessa/

 

Koko lehden voi lukea täältä:

https://www.miessakit.fi/wp-content/uploads/2020/10/URHO_3_2020-1.pdf

Käyttäjä Masi_Miessakit (Työntekijä) (Miessakit ry) kirjoittanut 21.10.2020 klo 14:47

MASI-ryhmämalli löytyy nyt Innokylästä: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/masi-ryhma-ammatillisesti-ohjattu-vertaisryhma-masennusoireisten-perheiden-isille/kehittamisen-polku

"Isien kohdalla nykyiset auttamiskanavat eivät joko tavoita, isät eivät hae kovin helposti apua tai isien masennusoireita ei tunnisteta tarpeeksi niiden ilmenemismuotojen erilaisuuden (suhteessa klassisiin masennusoireisiin). Isien avuntarvetta voitaisiin hyödyntää nykyisissäkin palveluissa enemmän, koska isien tukeminen pikkulapsivaiheessa on hankkeen kokemusten perusteella osoittautunut tehokkaaksi tavaksi turvata työssäkäyvän ihmisen toimintakyky ja ennaltaehkäistä pikkulapsiperheiden ongelmia. Mieasiakkailla isyyden hyödyntäminen motivoivana voimavarana on alikäytetty näkökulma, jonka esiin nostaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on toisaalta helppoa ja voi toimia melko pienelläkin panoksella miehillä hyvänä muutosvoimana kohti parempaa tasapainoa elämässä."

Käyttäjä Masi_Miessakit (Työntekijä) (Miessakit ry) kirjoittanut 21.10.2020 klo 14:48

MASI-opas on julkaistu tänään

täältä löytyy: https://www.miessakit.fi/wp-content/uploads/2020/10/Masi-opas-2020_web.pdf

 
<h1 class="entry-title main_title">Masi-opas</h1>

<h2>Opas isille pikkulapsivaiheeseen ajoittuvaan masennusoireiluun</h2>
Miessakit ry on julkaissut ensimmäisenä Suomessa oppaan, joka käsittelee isien pikkulapsivaiheeseen ajoittuvia masennusoireita. Oppaassa ääneen pääsee tavalliset isät, aiheen parhaat asiantuntijat Suomessa sekä Miessakit ry:n työntekijät, jotka ovat kehittäneet isille monialaisia psykososiaalisia tukimuotoja MASI-hankkeessa.

”Tämä vihkonen sisältää tietoa, joka helpottaa isäksi tulemiseen liittyvien muutosten kohtaamisessa, sekä näkökulmia keskusteluun isyydestä, masennusoireista, vanhemmuudesta ja parisuhteesta lasten ollessa pieniä. Oppaan avulla masennustyyppiseen oireiluun on helpompi löytää tilanteisiin sopivia sanoja sekä ratkaisumalleja. Masennustyyppinen oireilu on osa normaalia elämää ja sen varhainen tunnistaminen helpottaa suunnan muuttamista. Opas on suunnattu avuksi isyyden alkumetreillä miehille itselleen, heidän läheisille sekä isien kanssa työtä tekeville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille”

– Isät hyötyvät heille räätälöidyistä palveluista ja kokevat hyötyvänsä isyyden käsittelystä sukupolvien jatkumoon peilaten. Perusperiaatteemme on isyyttä ja hyvinvointia vahvistava. Työskentelyn painopiste on ennaltaehkäisevien näkökulmien esille tuomisessa. Tavoitteena on, että isät havahtuisivat varhaisessa vaiheessa puhumaan tilanteestaan, kertoo hankekoordinaattori Henri Hyttinen.

– Pääsääntöisesti työmme on tukea isää ja auttaa ymmärtämään, että hänen omat ajatukset ja toimintamallit ovat ihan oikeita ja järkevän kuuloisia. Harvoin joutuu tilanteeseen, jossa miehen omaa ajatusta, miten ajatella tai toimia joutuisi muuttamaan, vaan yleensä riittää toteama: ”kuulostaapa hyvältä”. Tästä johtuen isien kuva itsestään muuttuu nopeasti positiivisemmaksi ja mahdollisuus vaikuttaa hänen elämäänsä positiivisesti kasvaa, toteaa isätyöntekijä Ilmo Saneri

Opas on osa Miessakit ry:n valtakunnallista MASI-hanketta, jonka kohderyhmänä ovat työikäiset isät, joiden elämään masennusoireet kuuluvat joko oman tai lasten äidin kokemuksen kautta. MASI:n tukityö koostuu yksilö- ja ryhmämuotoisista tapaamisista kasvotusten ja verkonvälityksellä sekä vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdistävistä verkkopalveluista.