Pari opinnäytetyötä, jotka odottavat vastausta tammikuussa 2023

Pari opinnäytetyötä, jotka odottavat vastausta tammikuussa 2023

Käyttäjä Masi_Miessakit aloittanut aikaan 17.01.2023 klo 08:25 kohteessa MASI-forum – isien keskustelupalsta
Käyttäjä Masi_Miessakit (Työntekijä) (Miessakit ry) kirjoittanut 17.01.2023 klo 08:25
JAMK | Lapsen syntymän jälkeinen masennus isällä
Teemme opinnäytetyötä aiheesta ”Lapsen syntymän jälkeinen masennus isällä”. Keräämme materiaalia opinnäytetyöhömme kyselyn avulla.
Kysely on suunnattu isille, jotka ovat kokeneet lapsen syntymän jälkeistä masennusta. Masennuksen tulee olla alkanut vuoden sisällä lapsen syntymästä ja oireiden tulee olla kestänyt yhtäjaksoisesti yli kaksi viikkoa.
Isän tulee olla ollut aktiivisesti mukana lapsen elämässä alusta alkaen. Kyselyyn toivomme vastaajalta tuoretta henkilökohtaista kokemusta. Kokemus perustuu vastaajan omaan arvioon eikä diagnoosi masennuksesta ole välttämätön.
Lapsen syntymän jälkeistä masennusta voi ilmetä isilläkin, vaikka ilmiö onkin tunnetumpi äideillä. Masennus voi ilmetä monella eri tavalla. Oireita ovat esimerkiksi; mielialan lasku, mielenkiinnon puute, väsymys, ahdistus, surullisuus, itkuisuus, suuttumus, unettomuus, apeus, saamattomuus ja toivottomuus. Masennukseen voi liittyä myös lisääntynyttä päihteiden käyttöä ja ongelmia parisuhteessa. Myös lapseen kiintyminen voi olla hankalaa.
Kyselyyn vastanneilta ei kerätä minkäänlaisia henkilötietoja, joista voisi tunnistaa vastaajan. Kyselyyn vastaaminen ja vastauksen lähettäminen katsotaan tietoisena osallistumisena kyselyyn. Kyselyn vastaukset hävitetään sitten, kun vastaukset on analysoitu opinnäytetyöhön ja ne on raportoitu opinnäytetyössä. Arvioitu opinnäytetyön valmistumisaika on tammikuussa 2023. Valmis opinnäytetyö on luettavissa Theseus-palvelussa.
Huolehdithan, ettet laita vastauksiin mitään tunnistettavia tietoja, kuten esimerkiksi nimiä tai paikkakuntatietoja.
Linkki kyselyyn:
Vastaaminen on mahdollista 20.01.2023 asti.
Vastausaika on noin 10 – 15 minuuttia.
Ystävällisin terveisin
Linda Kiviranta ja Rebekka Sorvari
Käyttäjä Masi_Miessakit (Työntekijä) (Miessakit ry) kirjoittanut 17.01.2023 klo 08:27
Seinäjoen AMK | Kysely isien kokemuksista vertaistukeen ja perhevapaauudistukseen liittyen
Olemme sosionomiopiskelijoita ja teemme opinnäytetyötä isien ajatuksista koskien perhevapaauudistusta ja vertaistukea. Kyselyyn vastataan anonyymisti. Kyselyyn vastaaminen kestää 5-10 minuuttia. Kyselyn lopussa on Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietosuojaseloste.
Kyselyn tuloksia käytetään osana opinnäytetyötä tuottamaan tietoa sekä yhteistyötahoillemme Miessakit ry ja Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatus, että tuomaan yleisesti isien ääntä kuuluviin heitä koskevissa asioissa.
Vastausaikaa on tammikuun loppuun.
Ystävällisin terveisin,
Noora Korpi ja Heidi Lahti
Seinäjoen ammattikorkeakoulu