Vertaischattejä Crohnin tautia sairastaville

Vertaischattejä Crohnin tautia sairastaville

Käyttäjä Kata_K aloittanut aikaan 24.04.2018 klo 12:04 kohteessa Aikuisen elämää
Käyttäjä Kata_K (Työntekijä) (SOS-kriisikeskus, Helsinki) kirjoittanut 24.04.2018 klo 12:04

Crohn ja Colitis ry on tulehduksellisia suolistosairauksia (IBD) sairastavien potilasjärjestö, joka tarjoaa muun muassa vertaistukea sairastaville sekä heidän läheisilleen. Crohn ja Colitis ry tarjoaa verkkovertaistoimintaa myös Tukinetissä.

Crohnin tautia sairastavien ryhmächatit ovat keväatkaudella 2018:

• Tiistaisin 27.3., 24.4. ja 29.5. aina kello 19.00-20.30. Huom! chat siis tänään!

Chattien tarkoitus on tuoda yhteen IBD:tä sairastavia henkilöitä tai heidän läheisiään, jotka voivat antaa ja saada vertaistukea reaaliajassa paikasta riippumatta. Erona Facebookin verkkovertaisryhmiin on se, että chatissa keskustelua voidaan käydä anonyymisti. Osallistuminen chatteihin on paikasta riippumatonta, eikä chatissa tarvitse olla koko aikaa paikalla, vaikka se suositeltavaa onkin. Chatit toimivat avoimina ryhminä, eli kuka tahansa voi tulla ryhmään tehtyään käyttäjätunnukset Tukinettiin.

Avoimiin ryhmiin sopii kerrallaan vain 12 osallistujaa. Olethan siis ajoissa paikalla päästäksesi ryhmään! Chat-huoneessa mukana ovat myös verkkovertaiset. Joskus mukana voi olla myös toimiston työntekijä tai ulkopuolinen asiantuntija.

Tervetuloa mukaan!

Lisäinfoa Crohn ja Colitis ry:n Tukinetissä jäjestämistä muista chateistä: https://www.tukinet.net/tiedotteet/nayta.tmpl?id=141