Ajatuksia kuntoutumisesta IV

Ajatuksia kuntoutumisesta IV

Käyttäjä jrj08 aloittanut aikaan 13.02.2009 klo 11:38 kohteessa Aikuisen elämää
Käyttäjä jrj08 kirjoittanut 13.02.2009 klo 11:38

Arjen toiminta ja tavoitteet oman voinnin edistämisessä

Oman voinnin parantamisessa on tärkeää, että saa arkeen toimintaa. Toiminta voi olla kaupassa käyntiä, liikuntaa, kyläilyä, päivän lehden lukemista jne. Yhtä tärkeää on, että osaa arvostaa näitä pieniä tekemisiä ja ne tuntuvat hyviltä. On helppoa verrata muihin itseään, ”kaikkihan käyvät kaupassa tai ”kaikkihan lukevat päivän lehden”. Toiset ajattelevat, että esim. vain työllistyminen on tärkeää, ja eihän lehden lukeminen auta siinä yhtään. Näin viedään arvo tekemisestä ja pienetkin asiat kuten lehden lukeminen voi tuntua tyhjänpäiväiseltä. Usein kuntoutujalle lehden lukeminen tai kaupassakäynti vaatii ponnistelua. Vertailtaessa itseään muihin unohdetaan omien voimavarojen vähäisyys. Ihminen näkee helposti itsensä koko ajan samanlaisena. Helposti hän saattaa ajatella, että pystyin tuohon aikaisemmin, pitäisihän minun pystyä siihen nytkin. Sairastuminen alentaa kuitenkin voimavaroja huomattavasti. Eteenpäin menemisen yksi tärkeimpiä edellytyksiä on omien voimavarojen tunnistaminen ja arvostaminen.

Omien voimavarojen tunnistaminen ei ole kuitenkaan helppo tehtävä. Vointi saattaa vaihdella kovasti päivittäin. Lisäksi ympäristö vaikuttaa omaan jaksamiseen. Tukeva ja kannustava ympäristö lisää voimavaroja huomattavasti, kun taas epäilevä ja kyseenalaistava ympäristö vie voimavaroja.

Voimavarat lähtevät ihmisestä itsestään

Voimavaroja voidaan tutkia kuuden eri ominaisuuden kautta. Nämä ominaisuudet ovat terveys, toimintakyky, osaaminen, arvot, asenteet ja motivaatio. Jokainen voi arvioida näitä ominaisuuksia omassa elämässään ja niiden vaikutusta voimavaroihin. Osaamista arvioitaessa ei ole niinkään tärkeää, mitä osaa vaan kuinka pystyy päivittäin käyttämään osaamistaan. Arvot ja asenteet voivat tukea jaksamista tai viedä voimavaroja. Kaikilla on motivaatiota johonkin, on tärkeä miettiä, mihin oma motivaatio kohdistuu.

Myös tavoitteiden asettamisella on suuri vaikutus voimavaroihin. Liian korkeat tavoitteet vievät helposti viimeisetkin voimavarat. Jos tulee onnistumisia, voi innostua liiaksi ja asettaa seuraavat tavoitteet liian korkealle. Liian alhaiset tavoitteet voivat tuntua turhauttavilta. Oikean kokoiset tavoitteet tuovat onnistumisen kokemuksia, lisäävät voimavaroja ja parantavat omaa vointia.

Usein tavoitteita asetetaan ja omia voimavaroja testataan sen kummemmin ajattelematta. Olo on esimerkiksi vähän parempi ja ylimääräistä aikaakin on. Mietitään mitä voisin tehdä? Jos uusi tekeminen on liian haastavaa, voi saada kokemuksen, ettei minulta onnistu enää mikään. Siksi olisi tärkeää, että tietoisesti ryhdyttäisiin testaamaan omia voimavaroja ja asettamaan tavoitteita. Kokeillaan eri asioita ja kerätään palautetta. Haravoidaan omille voimavaroille sopivat tavoitteet. Jos jonkin tekeminen on liian vaikeaa, helpotetaan sitä. Jos jonkin tekeminen on liian helppoa, lisätään haastavuutta. Edellä esittämäni on karkea yleistys, mutta toivottavasti ymmärrät ajatuksen.

Onnistumisen kokemuksia

Kun saa tehdä omien voimavarojen mukaisesti asioita, tulee onnistumisen kokemuksia. Onnistumisen kokemukset lisäävät voimavaroja. Voimavarojen lisääntyessä tavoitetasoa voidaan nostaa, tehdään haastavampia asioita. Tavoitteena on positiivinen kehä, jossa edelliset onnistumiset auttavat ja tukevat seuraavia onnistumisia.

Ulkopuolelta tulee paineita itseä kohtaan ”millainen minun tulisi olla?”. Saamme vaikutteita vanhemmilta, televisiosta, radiosta, lehdistä, kulttuurista, läheisiltä jne. Harvoin tulee mietittyä, ovatko nämä odotukset ja vaatimukset hyödyllisiä minulle? Auttavatko ne minua jaksamaan ja parantamaan elämäni laatua. Vai tuottavatko ne minulle jatkuvia pettymyksiä ja epäonnistumisen kokemuksia. Jos omat voimavarat ovat laskeneet sairastumisen myötä, olisi hyvä laskea odotukset ja vaatimukset voimavaroja vastaaviksi. Tämän vuoksi on tärkeä tutkailla omia odotuksiaan ja vaatimuksia. On myös tärkeää löytää itselle sopivat odotukset ja vaatimukset, jotka tukevat ja kannustavat eteenpäin. Tämä tarkoittaa vaatimusten hylkäämistä ja niiden tulkitsemista mahdollisuuksiksi. Esimerkiksi oman voinnin edistämisen voi nähdä suurena vaatimuksena tai haastavana mahdollisuutena.

Jyrki Rinta-Jouppi
Työ- ja koulutusvalmentaja
Mielenterveyden keskusliitto

Käyttäjä poropeukalo kirjoittanut 12.03.2009 klo 11:36

Onnistumisen kokemukset on vähissä... En jaksanut edes lukea tätä viestiä. Liian pitkä selostus. 😞

Käyttäjä luruna kirjoittanut 12.03.2009 klo 19:04

Kiitos kirjoituksestasi, luin sen mielenkiinnolla. Noinhan se juuri menee, niitä pieniä onnistumisentunteita juuri tarvitsisi, mutta ulkopuoliset eivät sitä ymmärrä... Aina patistetaan työnhakuun tai opiskeluun, vaikka suuri onnistuminen on jo siinä, että nousee sängystä aamuisin.