Suomen Autismikirjon Yhdistys on laajentanut ryhmätoimintaansa Tukinettiin

By Ylläpitäjä 2 • 29.04.2020

Oletko autismikirjolla? Haluatko osallistua kirjolaisten järjestämään vertaistoimintaan?

Tukinetissä on aloittanut toimintansa Suomen Autismikirjon Yhdistys ry:n Yhteiskunnallisten asioiden ryhmä. Tämän ryhmän chat -tapaamisissa pyritään löytämään ratkaisuja autismikirjolaisten kohtaamiin yhteiskuntaan ja julkisiin palveluihin liittyviin ongelmiin. Ryhmän chat löytyy osoitteesta https://tukinet.net/teemat/yhteiskunnallisten-asioiden-ryhma/ryhmachatit/ . Ryhmä kokoontuu joka kuun ensimmäisenä lauantaina klo 15-17. Chattiin liittymiseen ei vaadita käyttäjätilin luomista Tukinettiin.

Suomen Autismikirjon Yhdistyksen etäryhmiin voi osallistua mistä päin Suomea tahansa, eikä osallistumiseen tarvita ASYn jäsenyyttä. Osallistumiseen ei myöskään tarvita virallisia diagnooseja.

Suomen Autismikirjon Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa autismikirjoon kuuluvien henkilöiden yhteiskunnallista asemaa ja elämänhallinnan mahdollisuuksia sekä vähentää heihin kohdistuvaa marginalisointia. Lisää tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta löytyy osoitteesta asy.fi .