Mielenterveysomaisille tukea chateissä joka viikko

By Ylläpitäjä 2 • 09.09.2020

FinFami on järjestänyt kaikille mielenterveysomaisille avoimia chattejä Tukinetissä viime maaliskuusta alkaen joka keskiviikkoilta ja ne jatkuvat toistaiseksi.

Koronakeväänä peruuntui moni hyvä asia, mutta sen aiheuttaman pienen paineen ansioista FinFamin alueyhdistysten yhteistyö alkoi sujua ehkä vaivattomammin kuin koskaan. Yhteinen monen alueyhdistyksen toteuttama kaikille omaisille avoin viikoittainen chat Tukinetissä päätettiin aloittaa siinä vaiheessa, kun kaikki kasvokkaiset ryhmät jouduttiin peruttamaan.

Chat tarjoaa mahdollisuuden käydä vertaistuellisia keskusteluja muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Tukinetissä keskusteluja käydään anonyymisti nimimerkillä ja joillekin juuri se saattaa tarjota riittävän matalan kynnyksen tulla vertaistuen pariin.

Keskusteluja ohjaavat FinFamin alueyhdistysten työntekijät ja jatkossa mukana on myös vapaaehtoisia. Työntekijöiden näkökulmasta chat nähty hyvänä keinona mahdollistaa vertaistuen toteutuminen poikkeusaikanakin tai tarjota yksilöllisempääkin tukea, jos joku keskustelijoista sitä tarvitsee. Vaikka yhteistyötä tehdään eri puolella Suomea sijaitsevien alueyhdistysten kesken, verkkoryhmä on koettu myös osana jokaisen yhdistyksen alueellista työtä. Näin kaikki voivat tarjota kohderyhmälleen verkkoryhmää, vaikka yhdistyksen resurssit yksin eivät sen järjestämiseen riittäisikään. Chatissa on ohjattu keskustelijoita myös FinFami-alueyhdistysten muihin toimintoihin sekä tarjottu tietoa muiden järjestöjen sekä kuntien palveluista. Osalle keskustelijoista omaisjärjestö onkin jo ennestään tuttu, osa taas on löytänyt chatiin muita reittejä.

Keskusteluaiheina ovat olleet mm.

• oma väsymys ja hyvinvointi, avun hakeminen itselle
• voimavarat ja jaksamista tukevien asioiden jakaminen muiden keskustelijoiden kanssa
• omat rajat suhteessa sairastuneeseen läheiseen
• huoli läheisestä ja sen puheeksi ottaminen
• läheisen hoitokielteisyys
• läheisen itsetuhoisuus
• tiedonsaanti tai tietojen saamisen vaikeus läheisen sairaudesta
• väkivallan uhka, kaltoinkohdelluksi tuleminen
• läheisen sairauden herättämät tunteet
• yksin jäämisen kokemukset
• taloudelliset huolet
• koronan tuomat lieveilmiöt omaan ja läheisen arkeen

Suurin osa keskustelijoista on ollut henkilöitä, joiden puolisolla tai lapsella (nuorella tai aikuisella) on psyykkistä oireilua. Myös sairastuneiden sisaruksia, aikuisia lapsia ja ystäviä on ollut keskusteluissa mukana.

Osallistujilta kerätty palaute on ollut pääsääntöisesti myönteistä. Chatteihin hakeutuu pääsääntöisesti henkilöitä, joille verkossa toimiminen tuntuu omalta. Joidenkin mielestä nopeatempoiseen chat-keskusteluun voi kuitenkin olla vaikea osallistua ja silloin kannattaa olla yhteydessä oman alueen yhdistykseen ja pyytää yksilöllisempää tukea.

Chatit löytyvät täältä: https://tukinet.net/teemat/avoin-chat-mielenterveysomaisille-keskiviikkoisin-klo-17-19/ryhmachatit/
Ja FinFamin alueyhdistysten tiedot täältä: https://finfami.fi/jasenyhdistykset/