Keskustelua Hortonin kanssa elämisestä

By Ylläpitäjä 2 • 02.05.2022

Hortonin neuralgiaa sairastaville on olemassa suuri ja aktiivinen vertaistuellinen ryhmä sosiaalisessa mediassa, jossa keskustelua kuitenkin käydään omalla nimellä. Kaikki eivät halua sosiaaliseen mediaan mukaan, mutta heillä on aivan yhtä suuri tarve keskusteluun, miten Hortonin kanssa voi parhaiten elää täysipainoista elämää. Horton-yhdistys on halunnut vastata tähän tarpeeseen ja on avannut Tukinetiin ryhmäkeskustelun “Keskustelua Hortonin kanssa elämisestä”.

Keskustelu on julkista ja sitä voi lukea rekisteröitymättä Tukinetiin, mutta jos haluaa osallistua on luotava itselleen käyttäjätunnus.

Hortonin neuralgia (tunnetaan myös nimillä Hortonin syndrooma, sarjoittainen päänsärky) on hyvin äärimmäinen kipusairaus joka voi eristää sitä sairastavan ihmisen normaalista elämästä ja etenkin pitkällä tähtäimellä aiheuttaa myös vakavaakin psyykkistä oireilua. Kenenkään sairastavan ei tulisi jäädä yksin. Tärkeä askel kohti helpompaa elämää Hortonin kanssa on löytää toiset potilaat ja vertaistuki. Tervetuloa mukaan juttelemaan aiheesta ja jakamaan tuntoja eri aiheista ja selviytymiskeinoja sairauden kanssa pärjäämiseen.

https://tukinet.net/teemat/keskustelua-hortonin-kanssa-elamisesta/forum