Tunnetaidot. Omien tunteiden havaitseminen ja tunnistaminen.

Ryhmächat alkaa 20.01.2021 klo 17:00 ja loppuu 20.01.2021 klo 19:00

Tunteet ovat vahva ihmistä liikuttava voima. Kun tunteet ovat liiallisia, ajatus voi kadota, ja saatetaan käyttäytyä hallitsemattomasti.

Kehon ja mielen tasapainottamiseen tarvitaan tunnetaitoja. Ne ovat jokaisen henkilökohtaisia työkaluja omien tunteiden hallintaan ja säätelyyn. 

Tunteet viestivät tarpeistamme ja arvoistamme, ja siksi niiden tuomaa viestiä kannattaa kuunnella.

Lähtökohtaisesti kaikki tunteet ovat hyvästä, kunhan ne vain ovat sopivan voimakkaita. Pitkittyneessä tunteessa tunnereaktio on jäänyt päälle, eikä se enää ohjaa korjaavaan toimintaan.

Tunteiden säätelytapojen sopivuus on yksilöllistä. Jotkin yleiset säätelykeinot, kuten tukahduttaminen ja päihteillä turruttaminen, voivat tuoda hetkellistä helpotusta, mutta lopulta vievät umpikujaan.

Vaikka tunnetaitojen oppiminen alkaa jo varhaislapsuudessa, niitä voi harjoitella myös aikuisena.