Miten trauma vaikuttaa vanhempana olemiseen? Uskallanko vanhemmaksi?

Ryhmächat alkaa 01.04.2020 klo 17:00 ja loppuu 01.04.2020 klo 19:00

Vanhemmuus on vaativaa ja ajoittain raskasta kenelle tahansa. Lapsena hyväksikäytetyille vanhemmuuden haaste on muita suurempi: he odottavat vanhemmuudeltaan tavallista enemmän, mutta samanaikaisesti heidän voimavaransa ovat muita vähäisemmät. Trauman tavanomaiset seuraukset kuten ajattelun vääristymät, tasapainoton tunne-elämä ja takaumat voivat vaikeuttaa vanhempana toimimista ratkaisevasti.

Usein vanhemmuus jossain vaiheessa aktivoi trauman. On sekä lapsen että vanhemman parhaaksi, että lapsena hyväkikäytetty vanhempi on käsitellyt traumansa terapiassa. Käsittelemättömänä trauma siirtyy ylisukupolvisesti, ja vanhemman kyvyt tasapainoisesti kasvattaa ja suojella lasta ovat heikommat. 

Lapsena hyväksikäytetyn kannattaa vanhemmaksi tultuaan hyödyntää tarjolla olevaa ammatillista ja vertaistukea. On hyödyllistä opetella mielellistämisen kautta säätelemään omia oloja, tunteita ja ajatuksia. Lisäksi on suositeltavaa pyrkiä ennakoimaan vaikeita tilanteita ja tekemään itselleen selväksi, missä pisteessä hakee itselleen ulkopuolista apua.

Parhaimmillaan vanhemmuus voi olla traumavanhemmalle kasvattava, motivoiva, eheyttävä, rikastuttava, korvaavia kokemuksia ja elämälle merkityksiä antava asia.