Mielellistäminen apuna arjessa

Ryhmächat alkaa 06.10.2021 klo 17:00 ja loppuu 06.10.2021 klo 19:00

Mielellistäminen on lapsuuden varhaisessa vuorovaikutuksessa kehittyvä kyky tutkia ja ymmärtää omaa ja toisten ihmisten mieltä: ajatuksia, tunteita ja näiden yhteyksiä.

Useimmiten mielellistäminen tapahtuu automaattisesti, jolloin teemme tiedostamattomia havaintoja itsestämme ja toisista, ja toimimme sen mukaan. Tietoisella mielellistämisellä puolestaan tarkoitetaan tavoitteellista ponnistelua mielensisältöjen ja kehollisten tuntemusten ymmärtämiseksi. Silloin pysähdymme pohtimaan ja uteliaina arvailemaan, mitä omassa tai toisen mielessä liikkuu.

Traumatisoituminen haittaa kykyä mielellistää. Omia mielentiloja on saatettu oppia välttelemään, tai keinoja ymmärtää ja vaikuttaa omiin ajatuksiin ja tunteisiin ei ole riittävästi omaksuttu.

Mielellistämistä voi kuitenkin oppia, ja se on monin tavoin hyödyllistä. MIelellistämiskyky on tärkeä tunteiden säätelyn väline. Sen lisääntyminen auttaa ymmärtämään käyttäytymistämme vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ymmärrys omista toiminnan syistä mahdollistaa ennakoitavuuden ja vaihtoehtoisten toimintatapojen suunnittelun hankalien tilanteiden varalta. Vaihtoehtoisten mielikuvien muodostaminen muiden ihmisten aikomuksista lisää mielen liikkumatilaa ja auttaa selviämään paremmin ihmissuhteissa.

Tule mukaan keskustelemaan mielellistämisestä yhtenä arjen luonnollisena selviytymiskeinona!