Keho ja mieli. Trauman keholliset vaikutukset.

Ryhmächat alkaa 10.03.2021 klo 17:00 ja loppuu 10.03.2021 klo 19:00

Trauma jättää jälkensä sekä mieleen, aivoihin että kehoon. Vaikka mieli olisi sulkenut kipeät muistot, keho muistaa traumaattisiin tapahtumiin liittyvät tuntemukset ja aistimukset, ja viestii niistä erilaisten kipujen ja vaivojen kautta.

Kun keho ja mieli ovat herkistyneet, hallitsemattomat keholliset kivut, takaumat ja vireystilan vaihtelut uhkaavat arjen hyvinvointia. Niitä välttääkseen traumatisoituneet oppivat välttelemään ja olemaan huomioimatta kehon viestejä. Heikentyneen kehotietoisuuden vuoksi heidän kykynsä tunnistaa kehollisia tuntemuksiaan traumaoireiksi on alentunut.

Jokainen voi itse kehittää kehosuhdettaan kuuntelevammaksi ja myötätuntoisemmaksi. Omaa kehoa koskevat ajatukset ja puhe kannattaa riisua negatiivisuudesta, ja tuoda tilalle armollisuutta, lempeyttä ja kiitollisuutta. Muuttunut suhtautuminen kehoon edesauttaa traumasta irtautumista ja heijastuu koko olemukseen.

Trauman purku terapiassa jää helposti pinnalliseksi ilman kehon ja sen automaattisten hermostollisten toimintojen huomioimista.

Voit käydä ennakkoon katsomassa Aune Karhumäen videot trauman kehollisista vaikutuksista materiaalipankissamme https://suomendelfins.fi/materiaalipankki/