Järkimieli, tunnemieli ja viisas mieli toiminnan ohjaajina

Ryhmächat alkaa 03.11.2021 klo 17:00 ja loppuu 03.11.2021 klo 19:00

Moderni elämäntapamme korostaa järkimieltä: älyllistä, loogista ja tietävää suhtautumista asioihin.

Tunnemielen tarpeellisuus meille ilmenee näkyvimmin ihmissuhteissa. Varsinkin ystävyys- ja seurustelusuhteemme perustuvat tunteiden vuorovaikutukseen. Tarvitsemme tunteita myös kompassiksi elämässä. Ne auttavat meitä valitsemaan oikeita asioita ja suunnan elämällemme.

Kun järki- ja tunnemielemme ovat meissä samanaikaisesti läsnä, olemme tavoittaneet viisaan mielentilamme. Järki- ja tunnemielen lisäksi viisaassa mielessä yhdistyvät myös tekemisen ja olemisen mielentilamme sekä erilaiset tietämisen tapamme. Viisaan mielen avulla pystymme hyväksymään asiat, joita emme voi muuttaa, ja pystymme erottamaan ne asioita, joihin voimme itse vaikuttaa.

On hyödyllistä oppia erottamaan, mikä mielentila omaa toimintaa kulloinkin ohjaa. Pelkällä järjellä tai tunteella ohjautuminen johtaa usein epätoivottuun lopputulokseen. Sen sijaan, kun toimintamme ohjautuu viisaasta mielestämme käsin, kaikki voimavaramme ovat optimaalisemmin valjastetut päätöksentekomme tueksi. Silloin emme toimi kylmän laskelmoivasti tai tunnepohjaisesti, vaan pystymme huomioimaan älyn ja tunteen lisäksi kokemuksemme, intuitiomme ja maalaisjärkemme. Myös arvomme ja moraalimme tulevat osaksi harkintaamme ollessamme viisaan mielen tilassa.

Jokaisella meistä on myötäsyntyistä sisäistä viisautta eli viisas mieli, vaikka kellään ei ole joka hetki siihen yhteyttä. Yhteyttä viisaaseen mieleen kannattaa kuitenkin tavoitella.

Tule mukaan chattiimme keskustelemaan vaihtelevista mielentiloista sekä etsimään ja vahvistamaan viisasta mieltä itsessäsi!