Ihmissuhteet

Ryhmächat alkaa 02.09.2020 klo 17:00 ja loppuu 02.09.2020 klo 19:00

Kaikilla ihmisillä on ihmissuhdeongelmia, mutta traumatisoituminen lapsuudessa kasvattaa näiden ongelmien todennäköisyyttä. Hyväksikäyttö ja kaltoinkohtelu lapsena lisäävät riskiä ajautua huonoihin, itselle vahingollisiin ihmissuhteisiin. Toistuvat lyhyet irtosuhteet, riippuvuussuhde hyväksikäyttäjiin ja vaikeus solmia ja ylläpitää uusia terveitä ihmissuhteita ovat hyväksikäytöstä traumatisoituneen ihmissuhdevaikeuksien ilmenemismuotoja. Taustalla ovat lapsuuden kokemuksista juontavat negatiiviset käsitykset itsestä, toisista ihmisistä ja maailmasta, jotka estävät luottavaisen heittäytymisen elämään. Hyvän elämän tavoitteesta ei kuitenkaan pidä luopua: maailmassa luovimiseen käyttämäämme tunnekarttaa voidaan muovata, jolloin käsitykset itsestämme ja ympäristöstämme voivat muuttua. Päivitetyn minäkäsityksen ja realistisemman todellisuussuhteen myötä edellytykset rikastuttaviin ihmissuhteisiin voivat parantua.