Henkinen hyvinvointi ja jaksaminen

Ryhmächat alkaa 27.10.2021 klo 18:00 ja loppuu 27.10.2021 klo 19:00

Mitä kuuluu? Miten jaksat hoitojen keskellä / niiden päätyttyä / ennen kontrollikäyntiä? Mikä auttaa jaksamaan?