Henkinen hyvinvointi ja jaksaminen

Ryhmächat alkaa 02.03.2022 klo 18:00 ja loppuu 02.03.2022 klo 19:00

Miten voit tällä hetkellä? Mikä auttaa sinua jaksamaan eteenpäin? Keneen voit tukeutua?