Haitalliset uskomukset

Ryhmächat alkaa 08.09.2021 klo 17:00 ja loppuu 08.09.2021 klo 19:00

”En ansaitse muilta hyvää”, ”Jokaisen on pärjättävä yksin” tai ”Maailma on vaarallinen paikka” ovat esimerkkejä haitallisista uskomuksista, jotka ovat traumatisoituneille yleisiä. Tämänkaltaiset uskomukset ovat usein syntyneet lapsuuden turvattomien ja vaikeiden olosuhteiden tuloksena ja jääneet elämään yksilön mieleen elämää jäsentävinä ajatusmalleina.

Haitalliset uskomukset vaikuttavat kielteisesti yksilön toimintaan ja mielialaan. Ne vaikeuttavat omien voimavarojen hyödyntämistä, heikentävät hyvinvointia ja aiheuttavat yksilölle ahdistusta tai hankalia tunteita, kuten häpeää, syyllisyyttä, vihaa tai pelkoa.

Asennoitumisemme itseemme, toisiin ihmisiin ja maailmaan määräytyy pitkälti uskomuksistamme käsin. Siksi jokaisen kannattaa pyrkiä tulemaan tietoiseksi siitä, mitkä uskomukset itseä aktivoivat tai passivoivat elämässä. Haitalliseksi tunnistamansa uskomuksen voi kyseenalaistaa ja muokata joustavammaksi sekä paremmin nykyhetkeen sopivaksi.

Osallistu ryhmächattiimme keskusteluun, jossa tutkaillaan ja vaihdetaan kokemuksia niistä sitkeistä uskomuksista, joiden epäilee olevan itselle haitallisia.