hankinta

Vastaukset lisäkysymyksiin julkaistaan tällä sivulla ma 15.6.2020 klo 12.00

K: Tarjouspyynnön liitteen 1 (Hinta- ja laatuliite) osaamisvaatimusten todentamissarakkeessa, sarake I, on maininta ”Yleiskuvaus suoritetusta tehtävästä ja aika jolloin kokemusta on kertynyt (tarvittaessa ansioluettelopohjan kohdassa 6 tai osoittamalla miten näkyy CV:ssä)” – varmistaisitteko vielä onko hankinnassa muita palautettavia liitteitä kuin liitteet 1, 2 ja 3? Tällä hetkellä tuon maininnan mukaista ansioluettelopohjaa ei ole tarjouspyynnön liitteissä.

  • V: Tarjous jätetään tarjouspyynnössä mainitulla tavalla: ”Tarjoaja jättää tarjouksensa toimittamalla tarjouspyynnön liitteet 1, 2 ja 3 täytettynä ja tarjottujen tiimiläisten CV:t tarjouksen mukaan liitettyinä.” Tuo liitteen 1 soluotsikoissa suluissa mainittu ansioluettelopohja on luonnosvaiheesta jäänyt ylimääräinen teksti. Ansioluettelopohjaa ei ole erikseen annettu vaan tarjottujen tiimiläisten CV:t toimitetaan ja liitteessä 1 viitataan tarvittaessa näihin.