Kirjoituspyyntö pro gradu -tutkielmaan sosiaalityön merkityksestä psykiatrisessa hoitosuhteessa olleille/oleville

By Ylläpitäjä • 02.12.2019

Opiskelija hakee kirjoituksia pro gradu tutkielmaan psykiatrisessa hoitosuhteessa olleilta tai olevilta. Ohessa opiskelijan tiedote:

Opiskelen Itä-Suomen yliopistossa Kuopion kampuksella yhteiskuntatieteitä pääaineenani sosiaalityö. Teen pro gradu-tutkielmaa sosiaalityöstä osana psykiatrista hoitoprosessia. Tutkielman pääasiallisena tavoitteena on selvittää potilaan näkökulmasta, millainen merkitys sosiaalityöllä on ollut psyykkisen sairastumisen keskellä. Lisäksi tutkimuksessa pyritään saamaan vastauksia siihen, millaisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sairastumisella on mahdollisesti ollut. Pyrkimyksenä on hahmottaa sosiaalityön asiantuntijuutta ja sen merkitystä osana moniammatillista potilastyötä.

Jos sinulla on ollut jonkin psyykkisen sairauden vuoksi hoitokontakti psykiatrian poliklinikalle tai jos olet ollut psykiatrisessa osastohoidossa, pyytäisin sinulta vapaamuotoista kirjoitelmaa tutkielmani aineistoa varten. Kirjoituksesi voi olla vapaamuotoinen kertomus kokemuksistasi. Myös kirjoitusten muoto, tyyli ja pituus ovat päätettävissäsi. Toiveenani kuitenkin olisi, että kirjoitusten avulla saisin osittain vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

– Miten sairastuminen on vaikuttanut elämääsi ja arkeesi? Miten sairaus on vaikuttanut taloudellisesti? Onko sairastumisella ollut sosiaalisia vaikutuksia? Miten lähipiirisi/ihmiset muutoin ovat suhtautuneet sairastumiseen/sairauteesi? Oletko saanut tukea ja apua helposti? Voit halutessasi kertoa sairaudestasi tarkemminkin.

– Minkälaisia kokemuksia sinulla on sosiaalityöstä? Tarjottiinko sinulle mahdollisuutta tavata sosiaalityöntekijä? Saitko häneltä apua/tukea, jos sait mihin/millaista? Millaista muuta apua olisit halunnut sosiaalityöntekijältä? Pääsitkö helposti tapaamaan sosiaalityöntekijää? Koetko kontaktin sosiaalityöntekijään tärkeäksi?

Voit kirjoittaa avoimesti ajatuksistasi, sekä ruusut että risut aihepiiriin liittyen ovat tervetulleita. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys suojataan, aineistoa käsitellään anonyymisti ja tunnistamattomasti. Tutkijana noudatan yliopiston eettisiä periaatteita. Otan kirjoituksia vastaan 31.1.2020 saakka. Voit lähettää kirjoituksesi minulle Facebookin viesti-osion kautta tai sähköpostitse osoitteeseen: johau@student.uef.fi

Kiitos! 😊
Johanna Ukkola