Tältä minä näytän, tällainen minä olen

Ryhmächat alkaa 20.04.2022 klo 18:00 ja loppuu 20.04.2022 klo 19:30

Tämän teeman alla voi keskustella muiden osallistujien kanssa esimerkiksi siitä, miten ulkonäkö vaikuttaa minäkuvaan ja itsetuntoon, millaisia ulkonäköpaineita itsellä on, miten iso merkitys ulkonäöllä on omassa elämässä, millainen merkitys omalla ulkonäöllä on suhteessa seksuaalisuuteen.

 

Lapsuudessa tai nuoruudessa tapahtunut seksuaaliväkivalta vaurioittaa usein vakavasti uhrin käsitystä itsestään ja omasta arvokkuudestaan. Seksuaaliväkivallan seuraukset uhrille ovat usein kokonaisvaltaisia – psyykkisiä, sosiaalisia, fyysisiä ja kehollisia. On hyvin yleistä, että myös käsitys omasta ulkonäöstä ja kehosta voi vääristyä seksuaaliväkivallan seurauksena.

 

Myönteinen suhtautuminen omaan kehoon ja ulkonäköön perustuu oman kehon kunnioittamiseen ja arvostamiseen sellaisena kuin se on. Se on myös itsensä näkemistä kokonaisuutena, ja kehon arvostamista sen toiminnallisuuden, ei ainoastaan ulkoisten ominaisuuksien perusteella. Positiivinen kehonkuva on ennen kaikkea sitä, että oma keho tuntuu merkitykselliseltä juuri sellaisenaan, ja kehon tarpeista ja hyvinvoinnista huolehtiminen tuntuu tärkeältä. Näiden asioiden myötä myös sisäinen myönteisyys itseä kohtaan usein kasvaa.

 

Itsetunnon rakentaminen ja oman ulkonäön hyväksyminen voi olla erityisen vaikeaa niille henkilöille, joiden kehollista itsemääräämisoikeutta on rikottu. Se, mitä peilistä näkyy, on kuitenkin vain yksi osa ihmistä, ja jokaisella ihmisellä on oikeus voida hyvin ja tuntea olonsa tyytyväiseksi omassa kehossaan ja mielessään. Sen vuoksi on hyvä pohtia, miten juuri omalla kohdalla voisi rakentaa hyväksyvämpää suhdetta omaan itseensä, ulkonäköönsä ja kehoonsa.