Sijoitettujen nuorten ja sijaissisarusten vertaistukichat TEEMANA JOULU JA JUHLAPYHÄT

Ryhmächat alkaa 18.12.2019 klo 18:30 ja loppuu 18.12.2019 klo 20:00

Miten muut sijoitetut nuoret ja sijaissisarukset kokevat juhlapyhät sekä joulun? Miten niitä vietetään teillä? Tule mukaan keskustelemaan vuoden viimeisessä chatissa muiden saman taustan omaavien nuorten kanssa.

Tarkoitettu kaikille yli 13 vuotiaille sijoitetuille nuorille sekä sijaissisaruksille (sijaisperheen biologiset nuoret). Keskustellaan monenlaisista sijaisperheessä tai perhekodissa asumiseen liittyvistä asioista, kokemuksista omasta sosiaalityöntekijästä, sijaisvanhemmista, biologisista sukulaisista. Toisten samanlaisessa elämäntilanteessa elävien nuorten kokemukset antavat vertaistukea ja vinkkejä omaan elämään. Nuoret saavat kysyä ja keskustella mieltäpainavista asioista turvallisessa ympäristössä.