Sijaisperheiden nuorten vertaistukichat

Ryhmächat alkaa 03.02.2021 klo 18:30 ja loppuu 03.02.2021 klo 20:00

Aiheena vertaistuki

Tarkoitettu kaikille yli 13-vuotiaille sijoitetuille nuorille sekä sijaissisaruksille (sijaisperheen biologiset nuoret). Keskustellaan monenlaisista sijaisperheessä tai perhekodissa asumiseen liittyvistä asioista, kokemuksista omasta sosiaalityöntekijästä, sijaisvanhemmista, biologisista sukulaisista. Toisten samanlaisessa elämäntilanteessa elävien nuorten kokemukset antavat vertaistukea ja vinkkejä omaan elämään. Nuoret saavat kysyä ja keskustella mieltä painavista asioista turvallisessa ympäristössä