Sijaisperheiden nuorten vertaistukichat

Ryhmächat alkaa 22.09.2020 klo 18:30 ja loppuu 22.09.2020 klo 20:00

Keskustelua mm. perheestä ja sijaisperheestä. Vieraana sijaisvanhempi, jolle saa esittää kysymyksiä.

Tarkoitettu kaikille yli 13-vuotiaille sijoitetuille nuorille sekä sijaissisaruksille (sijaisperheen biologiset nuoret). Keskustellaan monenlaisista sijaisperheessä tai perhekodissa asumiseen liittyvistä asioista, kokemuksista omasta sosiaalityöntekijästä, sijaisvanhemmista, biologisista sukulaisista. Toisten samanlaisessa elämäntilanteessa elävien nuorten kokemukset antavat vertaistukea ja vinkkejä omaan elämään. Nuoret saavat kysyä ja keskustella mieltäpainavista asioista turvallisessa ympäristössä.