Sijaisperheiden nuorten vertaistukichat

Ryhmächat alkaa 02.09.2020 klo 18:30 ja loppuu 02.09.2020 klo 20:00

Aiheena itsenäistyminen, jälkihuolto ja perhesuhteet

Tarkoitettu kaikille yli 13 vuotiaille sijoitetuille nuorille sekä sijaissisaruksille (sijaisperheen biologiset nuoret). Keskustellaan monenlaisista sijaisperheessä tai perhekodissa asumiseen liittyvistä asioista, kokemuksista omasta sosiaalityöntekijästä, sijaisvanhemmista, biologisista sukulaisista. Toisten samanlaisessa elämäntilanteessa elävien nuorten kokemukset antavat vertaistukea ja vinkkejä omaan elämään. Nuoret saavat kysyä ja keskustella mieltäpainavista asioista turvallisessa ympäristössä.