Romanttiset suhteet

Ryhmächat alkaa 18.05.2022 klo 18:00 ja loppuu 18.05.2022 klo 19:30

Romanttiset suhteet voivat olla yksi ihmisen merkittävimmistä ihmissuhteista. Tasavertaisessa ja hyvässä suhteessa suhteen osapuolet saavat olla omia itsejään juuri sellaisina kuin ovat, ja molempien ajatukset ja tarpeet tulevat nähdyiksi. Romanttisessa suhteessa rakkauden lisäksi keskeistä on turvallisuus, rehellisyys, molemminpuolinen kunnioitus ja suostumus, luottamus ja avoimuus.

Ihmiselle on luontaista kaivata rakastetuksi ja hyväksytyksi tulemista, olla romanttisessa suhteessa toiseen ihmiseen. Seksuaaliväkivalta rikkoo ihmisen perusturvallisuuden tunnetta vakavasti, ja seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuneelle voi olla vaikea luottaa ihmisiin. Satutetuksi tulemisen pelko voi estää päästämästä toista ihmistä lähelle henkisesti ja fyysisesti. Vaikeista kokemuksista on kuitenkin mahdollista toipua, eikä koskaan ole liian myöhäistä löytää turvallista ja rakastavaa kumppania tai kumppaneita.

Romanttiset suhteet ja suhdemuodot ovat moninaisia, ja jokainen ihminen toivoo läheiseltä ihmissuhteelta erilaisia asioita. On hyvä pohtia, mitkä asiat pari- tai monisuhteessa ovat juuri itselle tärkeitä, ja sen kautta opetella pitämään omista rajoistaan kiinni suhteessa. On myös täysin sallittua olla haluamatta romanttista suhdetta, koska muutkin merkitykselliset ihmissuhteet voivat yhtä lailla täyttää tarpeen tulla rakastetuksi.

Ryhmächatissa voi vertaisten ja koulutettujen ohjaajien kanssa pohtia esimerkiksi sitä, miksi romanttiset suhteet tuntuvat itselle vaikeilta, tai pohdiskella millaisia ajatuksia ja toiveita herää jo olemassa olevasta tai toistaiseksi haaveissa olevasta romanttisesta suhteesta.