Omat tarpeet ja mieltymykset

Ryhmächat alkaa 23.02.2023 klo 14:00 ja loppuu 23.02.2023 klo 15:30

Vuoden ensimmäisessä seksuaalisuusteemaisessa ryhmächatissa pohditaan omia tarpeita ja mieltymyksiä seksuaalisuuden alueella.

Jokaisella on omat, yksilölliset seksuaaliset tarpeensa ja mieltymyksensä, eikä ole olemassa yhtä tiettyä, oikeanlaista määrittelyä siitä, mitä näiden ”pitäisi” olla. Kun kantaa lapsuudessa tai nuoruudessa koetun seksuaaliväkivallan aiheuttamaa traumaa, on usein vaikeaa ja joskus jopa mahdotonta, tunnistaa omia tarpeitaan ja mieltymyksiään aikuisena. Myös omista tarpeista huolehtiminen voi olla vaikeaa, jos kokee, että vielä aikuisenakin oma rooli on miellyttää ja täyttää toisten tarpeita. Tämä näkyy hyvin usein myös seksuaalisuuden alueella, kun omat tarpeet jäävät toisten ihmisten tarpeiden varjoon. Arvottomuuden tunteet voivat tuottaa ajatusta, ettei omilla tarpeilla olisi väliä. Miten voisi tutkiskella, mitä ja millaisia tarpeita itsellä ja omalla keholla on? Millaiset asiat tuntuvat itselle hyvältä, millaiset puolestaan pahalta? Millaiset keinot voisivat auttaa, että oppisi tunnistamaan omia tarpeitaan?

Mieltymykset ovat henkilökohtaisia ja yksilöllisiä, ja ne voivat vaihdella eri tilanteissa ja elämänvaiheissa. Omaa seksuaalisuutta saa ja kannattaakin tutkia, jotta saa ymmärrystä, mikä kaikki itseä voi kiinnostaa sekä mistä kaikesta voi saada erilaisia aistimuksia ja mielihyvää. Oman seksuaalisuuden tutkimisen avulla voi myös aikuisena löytää aivan uusia mieltymyksiä, sekä tunnistaa toivooko jonkin omassa seksuaalisuudessa olevan eri tavalla.

Mieltymysten kirjo on lähes loputon. Mieltymys voi olla keskeinen ja tärkeä, joskus jopa välttämätön, osa omaa seksuaalisuutta, tai vain jokin yksittäinen, toimiva elementti omassa seksuaalisessa ”käsikirjoituksessa”. Tärkeintä on kuitenkin, että mieltymykset olisivat itse määriteltyjä ja toisivat myönteisiä merkityksiä omaan seksuaalisuuteen.  Toisinaan omat mieltymykset voivat aiheuttaa myös häpeää tai ahdistusta, jos omat mieltymykset eivät mahdu yleisinä pidettyjen normien sisään. Kaikenlaisia mieltymyksiä saa kuitenkin olla, kunhan ne eivät ole itselle tai toisille vahingollisia. Toisinaan on mahdollista saada mielihyvää pelkästään omaa mieltymystään ajattelemalla, ja tämän kautta voi myös saada tietoa omista toiveistaan ja tarpeistaan.