Omat rajat seksuaalisuudessa

Ryhmächat alkaa 16.02.2022 klo 18:00 ja loppuu 16.02.2022 klo 19:30

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus eli omat rajat suhteessa omaan kehoon ja seksuaalisuuteen on jokaisen ihmisen oikeus. Kun omia rajoja on rikottu, voi niitä olla vaikea tunnistaa ja määritellä. Omien rajojen tiedostaminen ja niiden puolustaminen on kuitenkin tärkeä turvataito, jotta oma seksuaalisuus toteutuisi itselle turvallisesti ja myönteisesti. Omista seksuaalisista rajoista huolehtiminen on myös itsensä rakastamista, suojelemista ja arvostamista.

Jokaisen ihmisen rajat seksuaalisuudessa ovat yksilöllisiä, ja ne voivat vaihdella erilaisten tilanteiden ja omien tarpeiden ja tuntemusten mukaan. Omat rajat seksuaalisuudessa ovat rajoja suhteessa muihin ihmisiin sekä omaan kehoon ja omiin tunteisiin. 

Omien rajojen tunnistamisessa olennaista on tutkiskella omia mieltymyksiä sekä oman kehon tuntemuksia erilaisissa läheisyyden muodoissa. Omat rajat seksuaalisuudessa voivat liittyä esimerkiksi siihen, millainen puhe tai kosketus tuntuu itsestä hyvältä, tai mitä ja kenen kanssa haluaa tehdä. Omat rajat ovat myös sitä, että ei tarvitse tehdä kenenkään toisen mieliksi mitään sellaista, mikä itsestä tuntuu epämiellyttävältä tai ahdistavalta.

Tässä ryhmächatissa voi pohtia esimerkiksi omia mieltymyksiä ja tarpeita seksuaalisuuden toteuttamisessa, millaiset minun seksuaalisuuden rajani ovat, miten ilmaisen omat rajani, miten pidän kiinni omista rajoistani, miten seksuaalisuuteni rajat näkyvät intiimeissä tilanteissa.