Oma keho tutuksi

Ryhmächat alkaa 23.03.2022 klo 18:00 ja loppuu 23.03.2022 klo 19:30

Kehon erilaiset viestit ja reaktiot voivat aiheuttaa monenlaisia tunteita erityisesti intiimeissä tilanteissa. Lapsuudessa koettu seksuaalinen väkivalta heijastelee usein aikuisuudessa erityisesti läheisyyden ja kosketuksen osa-alueisiin. Keho voi reagoida toisen ihmisen kosketukseen tai läheisyyteen esimerkiksi ahdistuksen, häpeän, pelon, epämiellyttävänä koetun kiihotuksen tunteina. Intiimit tilanteet voivat tuoda mieleen aiemmin koetut traumat ja kehon tapa reagoida tällaisissa tilanteissa on jokaisella ihmisellä yksilöllinen.

Mieli, tunteet ja keho muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka osaset vaikuttavat jatkuvasti toisiinsa. Sen vuoksi on tärkeää ymmärtää mielen ja kehon yhteyttä tilanteissa, joissa kehon viestit tuntuvat olevan ristiriidassa ajatusten kanssa.

Lapsuudessa koettu seksuaaliväkivalta voi vaikuttaa myös monin tavoin tapaan suhtautua omaan kehoon ja seksuaalisuuteen. Oma keho voi tuntua likaiselta, vastenmieliseltä ja vääränlaiselta. Koetut traumat voivat elää kehossa esimerkiksi kiputiloina, syömishäiriöinä tai kehon kaltoinkohteluna. 

Ryhmächatissa voi pohtia esimerkiksi seuraavia asioita: Miten oppia tunnistamaan oman kehon antamat viestit ja ymmärtämään mitä minun kehoni tarvitsee ja haluaa? Millaisia viestejä kehoni antaa seksuaalisuuteen liittyen? Miksi kosketuksen vastaanottaminen tai antaminen tuntuu niin vaikealta? Miksi kehoni reagoi niin oudolla tavalla intiimeissä tilanteissa? Miksi kehoni ja ajatukseni toimivat ristiriidassa keskenään? Miten hyväksyä oma kehonsa?

Tervetuloa keskustelemaan !