Kulttuurin merkitys mielen hyvinvointiin

Ryhmächat alkaa 08.09.2020 klo 14:00 ja loppuu 08.09.2020 klo 15:30

Erilaisissa tutkimuksissa on havaittu, että kulttuuri/taidetoiminta edistää mielen hyvinvointia. Se ehkäisee ja vähentää mm ahdistuneisuutta, sekä tukee sosiaalista osallisuutta. Sitran artikkelissa ”Näkökulmia taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista” (https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-terveysvaikutuksiin/) tiivistetään eri tutkimustuloksia.

Mitä mieltä sinä olet kulttuurista ja taiteesta mielen hyvinvoinnissa?