Itseilmaisu

Ryhmächat alkaa 05.11.2020 klo 17:00 ja loppuu 05.11.2020 klo 18:00

Mitä itseilmaisu tarkoittaa? Se on tunteidensa, mielipiteensä, olotilansa, tarpeidensa, toiveidensa ja haaveidensa muille näyttämistä. Keinoja on lukemattomia, vaikka usein keskitymme pelkkään puheeseen. Millä kaikilla eri tavoilla voimme ilmaista itseämme? Millä tavoin sinä parhaiten ilmaiset itseäsi? Millaista tukea olet saanut itseilmaisun harjoitteluun? Tiedostammeko edes, miten harjoittelemme itseilmaisua? Mikä itseilmaisussa on helppoa, mikä haastavaa? Millaiset asiat meidän on helppo tuoda ilmi? Entä mitkä tuntuvat vaikeilta?