Ajatuksia aisteista

Ryhmächat alkaa 02.07.2020 klo 17:00 ja loppuu 02.07.2020 klo 18:00

Onko teidän nepsyperheessä aistisäätelyyn liittyviä oivalluksia vai kenties aistien tuomia erityistaitoja? Mikä aisti tuo eniten mielihyvää, mikä aisti on eniten herkillä? Entä mitä kuuluu sinun aistikuormallesi vanhempana?